"Нашата завист винаги трае по-дълго от щастието на онези, на които завиждаме."

- Хераклит (530 г.пр.н.е. - 470 г.пр.н.е.), древногръцки философ