"Ангелите я наричат небесна радост, дяволите я наричат адска мъка, хората я наричат любов."

- Хайнрих Хайне