"Заради онова, което каза, без да мислиш, и онова, което си мислил, без да го кажеш, много любов се е пропиляла..." Х. Джубран