"Когато не живееш така, както мислиш, в крайна сметка мислиш така, както живееш".

- Габриел Марсел (1889 - 1973), френски философ-екзистенциалист