"Основната задача на човек е да създаде сам себе си!"

- Ерих Фром