"Наблюдавай мислите си, не им вярвай."

- Екхарт Толе