"Наблюдавай мислите си, но не им вярвай".

- Екхарт Толе