"Доброто и злото са недействителни. Няма друга действителност, освен тази която човек сам си създаде."

- Димитър Димов (1909 - 1966), български писател и драматург