"Човек губи само това, в което се е вкопчил."

- Буда