"Сърцето има доводи, които разумът не познава."

- Блез Паскал (1623-1662), френски математик, физик, религиозен философ, теолог и писател