Руми - така го познават повечето от хората, които се интересуват от личностно развитие и емоционална интелигентност. Истинското име на Мевляна̀ Джалал ад-Дин Мухаммад Румѝ. Роден е през 1207 г. в град Балх, днешен Афганистан, тогава част от Хорезмийската империя. Едва навършил 18 години, по настояване на баща си Руми се жени и година по-късно има син. На 40 години достига върха на живота си и има всичко – пари, голям дом, богатство и слава. Заради авторитета си Руми е наречен Мевляна – водач, господар на своите ученици. Той преподава философия, религия и право, пише стихове. 

Избира си псевдонима Руми, защото сборът от цифровите еквиваленти на буквите, от които е съставена тази дума, се равнява на 256, а това съответства на корена НУР. И на персийски, и на арабски, този корен предава значението “светлина”. Размислите на Джалалуддин Руми са съвкупност от идеи, които целят да помогнат на Ученика (Търсача) да осъзнае временната си откъснатост от същинската реалност, въпреки че и обикновеният делничен живот може да му изглежда действителен. 


Снимка: Wikipedia/Chyah

Умира на 17 декември 1273 г. По този повод решихме да направим сбор от негови цитати с истини, които пише и произнася.  

"Ти си онова, което жадува душата ти."

Ако искаш винаги да светиш като ден, тогава изгори онази своя част, която прилича на нощ.

"Ако имаш сърце, върви и си потърси другар със сърце."

"Колкото повече гости има, толкова повече къщата се разширява, толкова повече се украсява, и толкова повече храна се подготвя. Не виждаш ли, че когато едно дете е малко, неговите идеи, които са като гости, са пропорционални на „къщата” на неговото тяло? В началото то не познава нищо друго, освен кърмата. Но докато расте, неговите „гости” или идеи се увеличават. Неговата къща се разширява с разум, схващане и проницателност."

"Без да изгориш, не можеш да видиш с очи и да достигнеш до увереността."

"Прекият съвет наранява човека. Един камък не може да се раззелени, дори да стане свидетел на хиляда пролети."

"Видяхме толкова хора без дрехи на гърба си.
Видяхме толкова дрехи без хора вътре в тях."

"Щом човек е доволен, значи е зарадвал някого, ако е разтревожен, значи е натъжил някого."

"Ако накараш родил се в пещ човек, който никога не е виждал чистота, да вдъхне от уханието на мускуса, това ще го нарани, той ще се разболее."

"Ако скръбна мисъл пресече пътя на радостта, недей да тъжиш, защото тя подготвя радостта. Мъката хубаво, при това щателно изчиства дома на душата ти от странници, за да дойде нещо ново от основите на доброто."

"Ако сърцето не изгори, очите не се насълзяват."

"Същността на всяка раздяла е срещата."