"Гравитацията не е отговорна за тези, които падат в капана на любовта."

- Алберт Айнщайн (1879-1955), немски физик–теоретик, философ и писател от еврейски произход