Удивително е какво може да постигне човек, ако не интересува кой ще обере лаврите.