Не вървя по утъпкания път. Вместо това ходя там, където няма път и оставям диря.