Никога нямаше да се научим на смелост и търпение, ако в света имаше само радост.