Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си.