Решително премахнете всички негативни мисли, както се режат изсъхналите клони от едно здраво дърво.