Преди да излеете душата си, убедете се, че "съдът" не тече!