Ако чувстваш, че си струва да запазиш човешкото в себе си, дори това да ти носи беда, значи си победил.