Щастието не е нищо повече от добро здраве и слаба памет.