На 9 ноември 1914 г. е роден писателят Павел Вежинов - виден представител на съвременната българската литература и автор на култови произведения като "Нощем с белите коне", "Сините пеперуди" и "Гибелта на "Аякс". Днес се навършват 105 години от рождението на Павел Вежинов, а ние почитаме с избрани мисли и цитати литературното наследство на първият български писател от новото време, който се обръща към фантастиката с романите, разказите и повестите си.

"Дори адът е по-добър от пустотата и нищото и болката е за предпочитане пред вледеняващата безчувственост."

"Достойнството. Някога тая дума е обяснявала всичко, даже бездумието. Но сега става все по-евтина и по-евтина. Мнозина я смятат за наивност, за незряло мислене, за робуване на химери. А всъщност това е, може би, костната система на човешката нравственост."

"Разумът все пак намира някакъв начин да се бори със злото. Колкото и да е силно. Но чувствата не могат, те просто умират..."

"Истинският учен трябва да напредва по-солидно и бавно. Трябва по-малко да вярва и повече да се съмнява. И по-добре е мъничко да заеква, отколкото да говори съвсем гладко и хубаво."

"Докато има пари на тоя свят, хората все ще си остават нищожни и дребни като тях, както и да се пребоядисват. Парите нямат свое лице и свой образ, стават като човека, който ги носи. Има мръсни пари, има нищожни пари, има жалки пари. А има и пари, които не струват нищо, и с тях нищо не можеш да купиш. Това са стиснатите пари."

"Единственото спасение срещу неумолимостта на съдбата е да се върви срещу нея. Така поне на човек му остава шансът на случайното разминаване."

"Не е вярно, че вещите убиват хората… Всъщност човек загрозява вещите със своята алчност за притежание."

"Всъщност всичко е съзнание и всичко е подсъзнание, зависи каква врата ще отвориш."

"Хората не могат да живеят сами, това е всичко! Те се страхуват от самотата повече, отколкото от смъртта."

"Животът е по-силен от всичко, а песните може би са по-силни и от живота."

"Няма смешна обич на тоя свят, има грешна обич, има нещастна обич, има истинска или въображаема и всяка от тях е едно от малките чудеса на живота."