На 22 ноември 1963 г. е роден един от най-проникновените писатели на 20 век - Олдъс Хъксли. Британецът става световноизвестен с антиутопичния си роман "Прекрасният нов свят" (1932) и есето "Дверите на възприятието" (1954), което вдъхновява музикантът Джим Морисън за името на групата "The Doors". Самият Хъксли преди това го заимства от поета Уилям Блейк: "Ако дверите на възприятието са прочистени, човек ще види света такъв, какъвто е, безкраен".

По своеобразен начин Олдъс Хъксли става съавтор на термина психеделик - обсъждайки варианти за име на новите разширяващи съзнанието вещества, Хъксли пише следната строфа в писмо до Хъмфри Озмънд: "To make this trivial world sublime, take half a gram of phanerothyme". Д-р Озмънд обаче му отвръща така: "To fathom Hell or soar angelic, take a pinch of psychedelic", като буквално преведено "psychedelic" означава манифестиращо съзнание.

Днес се навършват 60 години от смъртта на Олдъс Хъксли, а ние отдаваме почит към живота на британския писател с избрани цитати от творчеството му.

Снимка: Getty Images

"Който се преструва, че подтиква хората към размисъл, него го обичат. Който наистина го прави, него го ненавиждат."

"Докато хората почитат Цезарите и Наполеоновците, ще има Цезари и Наполеоновци, които да ги правят нещастни." 

"В един свят където образованието е предимно вербално, високообразованите хора намират почти за невъзможно да обърнат сериозно внимание на нещо друго освен на думи и понятия. Винаги има пари и докторати за научноизследователска парлама, занимаваща се с онова, което за учените е най-важният проблем: Кой кога на кого повлиял, за да каже какво?"

"Опитът учи само способния да се учи."

"Думите биха могли да бъдат като рентгенови лъчи, ако човек ги използва правилно – биха проникнали през всякакво препятствие. Човек трябва да бъде обиждан и огорчаван, защото в противен случай той не би могъл да измисли действително свестни, пронизващи като рентгенови лъчи фрази."

"Не е достатъчно само фразите да са хубави, хубаво трябва да е и онова, за което ги използваш."

"Човек не може да консумира много, ако си седи мирно и си чете книжки."

Снимка: Getty Images

"Импулсът да надскочиш съзнателното си Аз е основен стремеж на душата. Когато по някаква причина хората не успеят да преодолеят себе си чрез религия, добри дела и духовни упражнения, те са склонни да прибягнат до химическите сурогати на религията - алкохола и синтезираните наркотици."

"Фактите не престават да съществуват само защото някой ги игнорира."

"Литературно или научно, либерално или специализирано, цялото ни образование е предимно вербално и за това не успява да постигне целите си. Вместо да превръща децата ни в напълно развити хора, то произвежда студенти по природни науки, които изобщо не познават Природата като първичен факт на опита, натриса на света студенти по хуманитаристика, които не знаят нищо за хуманноста, била тя тяхна или чужда."

"Когато хората са подозрителни спрямо теб, и ти започваш да ставаш подозрителен спрямо тях."

"Презираните се стараят да си придадат презрителен вид."

"Хората ще започнат да обичат своето потисничество, да обожават технологиите, които отменят способността им да мислят."

"Децата никъде не се учат - по никакъв систематичен начин - да разграничават верни от неверни или смислени от безсмислени твърдения. Защо е така? Защото по-възрастните, дори в демократичните страни, не искат да им се дава такъв вид образование."

"Поне две трети от нашите страдания произтичат от човешката глупост, човешката злоба и онези велики мотиватори и оправдатели на злобата и глупостта - идеализъм, догматизъм и прозелитистко усърдие заради религиозни или политически идоли."

"Художникът не се смирява пред нещастието. Той черпи от него с нови сили. Под мъчението той ражда нови шедьоври."

Снимка: Getty Images

"Няма свободни на този свят; има само позлатени клетки."

"Създаваме Бог по свой образ и подобие. И това ни ласкае."

"Всички хора във физико-химическо отношение са равни."

"Прогресът на технологията ни дарява със все по съвършени средства за движение назад."

"Интелектуалец - това е човек, който е намерил нещо по-интересно от секса."

"Идеалът е само силно преувеличена проекция на някоя страна от личноста."

"Хамелеонът не може да се чувства удобно на кариран плат."

"В страна на глупаци умникът няма да стане цар."

"Може би нашият свят е адът на някоя друга планета."

"Желания и време - две страни на едно и също нещо; те са първичната материя на злото."

"Влюбеност и любов, уви, не са едно и също нещо. Влюбеността е абстракция, любовта е реалност."