След разпятието на Христа, по тогавашен обичай, оръжието за наказание от тоя вид - кръстното дърво, се заривало в земята на самото място, дето е изпълнена присъдата. Тъй на Голгота бил заринат кръстът на Христа и кръстовете на разпнатите с Него двама разбойници. След време на Голгота по заповед на император Адриан построили езически храм и мястото на разпятието било заличено.

Няколко години по-късно, през 326 година царица Елена, майка на Константин Велики, посетила светите места в Палестина и пожелала да открие светия кръст Господен. По указание на един стар евреин почнали да копаят и открили трите кръста в 326 година. На същото място наредила да се построи Божия храм "Въздвижение".

Празникът Въздвижение на светия и животворящ Кръст Господен е установен във връзка със следните събития в историята на Христовата църква:

1. Чудесното явяване на св. Кръст на император Константин Велики;

2. Намирането на светия Кръст на Голгота;

3. Връщането на животворящия Кръст от персийски плен.

Песнопениe на празника
Тропар на светия Кръст, глас 1

Спаси, Господи, Твоите люде, и благослови достоянието Си, победи на благоверния наш народ, цар над съпротивещите дарувай и съхранявай с Твоя кръст Твоето наследие.