Когато си млад, ти имаш цел - светът да разбере за твоето съществуване. Когато си зрял, имаш цел - светът да спре да се занимава с теб като част от определен социален слой. Когато си стар, имаш цел - светът да спре изобщо да се занимава с теб, защото няма какво повече да му доказваш.

През цялото време на тази метаморфоза има един единствен начин да оцелееш като личност и да не позволиш на обстоятелствата да те победят - да бъдеш себе си. Да бъдеш истински, с мнение, понякога дори “ръб”, често в спор, налудничав, защитаващ позицията си с всеки милиметър, но ти, точно ти.

Защото ти не си “всеки”. Ти си бъдещето на човечеството - спасителят в ръжта, вестоносецът на утрешния ден, победителят в съботния мач, месията на 2015, повелителят на мухите. Ти имаш план - стратегия за оцеляване въпреки посредствеността. Да бъдеш неочаквано предизвикателство за очакванията на останалите. И всеки иска да е като теб.