"Някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя... От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те са завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци просияли от българския род и език..."

Хубаво би било често да си припомняме тези силни слова от страниците на "История славянобълргарска"

първият труд на българската историография, написан от Паисий Хилендарски. Актуалното им звучене днес малко ме натъжава, но, вярвам, фактът, че България ражда толкова големи и обичани творци на словото, неподвластно на време и вятър, ни прави всички нас горди и щастливи да се наричаме потомци на солунските двама братя - духовници и просветители - създатели на славянската азбука.

Нека си пожелаем в днешния тържествен празник на словото и духа

просветление и мъдрост, неспирен стремеж към духовно усъвършенстване, да държим винаги очите и сърцата си отворени за малките неща, за непреходните стойности в човешкия живот, да се учим от своите, а не от грешките на другите, да се вслушваме, а не да поучаваме, да „виждаме”, а не да укоряваме, да пречистим мислите и сърцата си, да бъдем по-добри, по-истински, по-човечни. С помощта на могъщата сила, скрита в необятната вселена на книгите, можем да постигнем всичко това.

И тогава ще се завърнем в началото, когато бе... Словото. И тогава няма да се срамуваме, че сме българи, няма да се срамуваме, че сме човеци, а спокойно ще продължим... "напред към светли бъднини"!