Чешката фотографка Дита Пепе е била запленена от възможността "Какво би било?" и прилагайки буквално въпроса в работата си, започва да си представя редица различни версии на своя живот.

В своите автопортрети с мъже Пепе става член на всяко семейство, в което влиза, а работата й се фокусира върху това как взаимоотношенията могат да трансформират женската идентичност. Сюжетите ни карат да се замислим за влиянието на избора на партньор и как той влияе на бъдещето. Тази фотосерия води до саморефлексия у зрителя, карайки го да се запита "Ами ако…?".

"Какво би било, ако се бях родила някъде другаде и по различен начин, при други родители? Каква бих била днес, какъв би бил животът ми и с кого щях да живея? За мен фотографията е вид комуникация, не само със самия себе си, но и с останалите хора. Използвам я за да задавам въпроси, да отговарям на въпроси, да реагирам, да чувствам, да преживявам. Винаги правя нещо. Обръщам ситуацията в посока, в която може да се появи кадър. Основната причина, поради която го правя, е за да се почувствам добре от него. За мен фотографията е начин за търсене", споделя Пепе.

Вижте по-долу любимите ни карди от фотосерията "Self Portraits with Men", които Дита Пепе споделя в Инстаграм.