"Отечество любезно, как хубаво си ти!"  - да си припомним това стихотворение на Иван Вазов в деня, в който отбелязваме 173 г. от рождението на поета.

Произведението е от стихосбирката "Поля и гори" на патриарха на българската литература, който е роден на 29 юли 1850 г. в Сопот.

Дълбок поклон!

Снимка: bg.wikipedia.org/wik


Отечество любезно, как хубаво си ти!

Отечество любезно, как хубаво си ти! 

Как чудно се синее небето ти безкрайно! 

Как твоите картини меняват се омайно! 

При всеки поглед нови, по-нови красоти: 

тук весели долини, там планини гиганти, 

земята пълна с цвете, небето със брилянти... 

Отечество любезно, как хубаво си ти! 

II

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? 

Ти сбираш в едно всички блага и дарове: 

хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове, 

на Изтокът светлика, на Югът аромата; 

горите ти са пълни с хармония и хлад, 

долините с трендафил, гърдите с благодат. 

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? 

III

Отечество, не си ли достойно за любов? 

Кой странник без въздишка можб да те остави? 

Кой има сила твоите картини да забрави? 

Що нямаш ти? Що липсва под синий ти покров 

в случбй, че бог би искал Едемът да премести 

и своя рай прекрасен при Емус да намести? 

Отечество, не си ли достойно за любов? 

IV

Ти рай си, да; но кой те прилично оценява? 

Не те познават даже децата ти сами 

и твойто име свято не рядко ги срами! 

Какъв ли свят прекрасен в теб йоще скрит остава? 

Какви ли тайни дремят, богатства, красоти 

по твоите долини, поля и висоти? 

Ти рай си, да; но кой те прилично оценява? 

Ах, ний живейме в тебе, кат същи чужденци, 

и твоят дивен вид ни не стряска, не привлича. 

Рогачът в планините по-много те обича, 

по-харно те познават крилатите певци, 

но ний не видим нищо, нам нищо не ни тряба, 

доволно е, че даваш покривката и хляба, 

и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци! 

 

Хисар, 1882