Планирането на бюджета е от изключително значение за финансовата стабилност на семейството. То става още по-необходимо във важни моменти като раждане на дете, излизане в отпуск по майчинство и т.н. 

Появата на нов член на семейството носи много промени, а една от тях със сигурност е нуждата от повече пари. Децата вървят с планирани и непланирани разходи. Независимо каква е ситуацията, трябва да имаш готовност да реагираш във всеки един момент. 

И докато е трудно да се съчетае работа с гледане на бебе, бюджетът е основополагащ за справянето с растящите разходи.

Как обаче правилно да подготвиш бюджета за предстоящото майчинство?

Не трябва да се плашиш от бюджетирането, просто следвай тези стъпки и ще имаш готовност за
предстоящите промени.

Анализирай настоящи и бъдещи приходи и разходи

Преди да започнеш да бюджетираш, важно е да знаеш какви са приходите и разходите в предходните месеци. По този начин ще имаш цялата картина на семейните финанси. Събери наистина цялата информация и я опиши - банкови извлечения за няколко месеца, колко са били битовите ви сметки, разход за наем или ипотека, хранителни стоки, данъци, пътни разходи, спестявания и т.н.

След това, разучи какво ти се полага като помощ от държавата. Разбери и какъв ще бъде размерът на обезщетението за майчинство и т.н. Към тази сума, добави и приходите на партньора ти.

Когато имаш пълната картинка, извади разходите от приходите и виж реалната картина на семейния бюджет.
Ако нещо не излиза - помислете за намаляване на някои разходи - напр. абонаментни услуги, разходи за хранене навън и други.

Направи месечен бюджет за предстоящото майчинство

Когато вече имаш цялата картина, можеш да преминеш към създаване на бюджет за предстоящия отпуск по майчинство.

При бюджетирането вземи предвид всички големи и малки разходи, които се очаква да възникнат. Към текущите семейни разходи включи разходите за закупуване на детско столче, количка, дрехи, легла, прегледи и други.

Ако след планирането на приходите и предстоящите разходи остане нещо - заделете парите в спестовна сметка. Тя може да послужи за буфер в моментите, в които изникнат неочаквaни разходи.

Ако има по-голяма спестена сума добра идея е да внесете парите в банка. Избери депозит, който има добра лихва и необходимата гъвкавост, за да може да изтеглите парите при нужда, а не да трябва да се чака падежен период.

Допълнителен съвет за оптимизиране на разходите покрай бебето

Даваме ти и допълнителен съвет, с който може да оптимизираш разходите.

Знаем, че повечето хора получават подаръци при раждането на детето.

Добра идея е да направиш списък с желани подаръци и артикули, който да изпращаш на близките и приятелите си, когато попитат от какво имате нужда.

Избери някоя подходяща платформа за целта. В някои от тях всеки може да „запазва“ подаръка, който иска да вземе и той вече не е видим за останалите.

Не се срамувай да кажеш какво е необходимо за бебето. По този начин ще можеш да спестиш част от разходите, но и няма да се затрупваш с ненужни или повтарящи се вещи.

Разбира се, съобрази се, че не всеки може да има финансова възможност за по-голям подарък.

Ето защо, включи и по-достъпни варианти.

Какви са вариантите да подпомогнеш бюджета по време на майчинство?

Колкото и добре да планираш семейните финанси, неочакваните разходи може да не се впишат в бюджета. В тези моменти, ако нямаш необходимите спестявания, трябва да търсиш други варианти. Какви обаче са те?

Пари на заем от приятел
Вариантът да вземеш пари на заем от близък винаги го има. Имай предвид, че това е допустимо в наистина спешни и неотложни ситуации. Заемане на пари от близки може да породи напрежение.

Да вземеш кредит по време на майчинство
Ако имаш нужда от кредит по майчинство, трябва да си наясно, че не всички финансови институции дават тази възможност. Това означава, че може да не получиш одобрение.

При нужда от кредит по майчинство, по-голяма вероятност има небанковите финансови
институции да отпуснат заема.

Освен това, този вариант е удачен за еднократен по-голям разход, който искаш да разсрочиш във времето.

Кредитна карта по време на майчинство

Кредитните карти са много полезни за моментите, в които имаш нужда от пари на момента.

Реално, те са вече одобрен кредит в джоба ти, от който можеш да се възползваш, когато трябва да посрещнеш нуждите на бебето.

Тук също важи условието при кредитите, че може да не получиш одобрение за кредитна карта по време на майчинство. Това обаче не трябва да те притеснява.

Потърси кредитна карта от небанкова финасова институция, която няма изискване за трудов
договор и при одобрение ще имаш готовност във всяка ситуация.

Надомна работа


Разбира се, надомната работа е вариант, който можеш да избереш. Той обаче е подходящ, когато
искаш да подпомагаш бюджета регулярно.

В спешни ситуации трябва да имаш средствата налични, а не да чакаш да ги изработиш, а след
това и плащане.

Също така, добра идея е да преразглеждаш бюджета редовно или при промяна на обстоятелствата. Такъв момент може да бъде втората година от майчинството, когато то пада до размера 710 лева. Този момент също ще изисква подготовка и е добре да имаш едно на ум.