Изгледайте видеото, за да видите плачат ли Огнян, Катерина, Стефан, Даниела и Ваня от MasterChef, докато режат лук.