Архитектурният облик на Съдебната палата в София респектира със своята монументалност и строги класически форми. Това ято гълъби е като контрапункт на естетиката на сградата с усещането за свобода, което носи.