С появата на дете родителите трябва да осъзнаят новата си роля. Поведение на родител значи отговорно поведение. Осигурените храна, подслон, облекло, не са  достатъчни.

Децата имат нужда от всеотдайна любов

Успешните родител откликват безотказно без да конфронтират своите желания с нуждите на детето. Моделът строг баща без емоции към децата: "Само спящо дете се целува”, не бива да се среща в съвременния цивилизован живот. Психолозите доказват, че детето не бива да се оставя да плаче до изтощение. Плачът трябва да се успокоява, защото нарушеният сън и изтощението в първите три години се оказват сериозен проблем с опасни последици, като депресия, агресия за цял живот. 

Родителите трябва да слизат на нивото на децата при общуването с тях

и да развиват тази връзка. Всяко дете има нужда от прегръдка и топлота. Спокойните отношения с децата включват уважение и зачитане.

Задължение на родителя е да отглежда и възпитава децата си и в емоционална "грамотност".

Да създава у тях чувство на любов, свобода, увереност и умения за независимост. Общуването да бъде градивно без наказания, епитети и заплахи. Родителите трябва да слязат на нивото на детето, за да бъдат щастливи заедно. 

Радостта в семейството се помрачава при неблагополучни бракове, скандали, зависимости на родителите, което директно се отразява на здравето на децата. Физическото насилие се явява като закономерна последица при изнервени родители, но още по-травмиращо е психическото насилие с обиди и нагрубяване.

Има родители, които не могат или не знаят как да обичат своите деца.

Фактът, че сме на първо място по брой на изоставени деца в домове до 3 годишна възраст, е стряскащ. В домовете те са 5633 деца и 2435, които се нуждаят и от медицински грижи. Но това е половинчато решение, защото децата трябва да живеят в семейство или в среда близка до семейната.

По-уверени и обичливи родители - по-успешни и здрави деца!

Снимка:Thinkstock/Getty Images