НИЕ ТРЯБВА НЕПРЕКЪСНАТО ДА СЕ ПРОМЕНЯМЕ, ДА СЕ ОБНОВЯВАМЕ, ДА СЕ ПОДМЛАДЯВАМЕ. 

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ - ЗАКОСТЕНЯВАМЕ.   Гьоте