#Теорията
Какво се случва в мозъка на жените и мъжете, когато си взаимодействат и кои са причините за разминаване във възгледите. В интерес на истината, мнозина чуждестранни и народни учените се опитват да отговорят на тези въпроси, осъществявайки своеобразни проучвания. Като например, приобщаването на 111 непознати единици, разделени на двойки, които е трябва да си сътрудничат за решаването на компютърна задача. Те били разделени на смесени и еднополови двойки.

По време на решаването на задачата, всяка една от двойките била поставена пред компютър, като условието било при промяната на конкретен кръг от екрана, те да натискат даден бутон. Целта била бутонът да бъде натиснат по едно и също време и от двамата представители на съответната двойка. Участниците в двойките не можели да говорят помежду си един с друг, нито да виждат екрана на компютъра на партньора си.

За да обяснят какво се случва в мъжкия и женския мозък, учените са използвали технологията на хиперсканирането. Методът позволява да се определи каква е активността на мозъка по време на общуването ни с друг човек, докато сме в пълно съзнание и се движим.

#Изводите

Резултатите показват, че мъжете по-лесно намират общ език с други представители на силния пол, отколкото жените помежду си. В смесените двойки жената проявявала по-голяма готовност за сътрудничество от мъжа.

Мъжете по-успешно общуват с други хора в големи групи, докато жените си взаимодействат по-тясно с колеги под ръководството на друга жена.

Резултатите ще допринасят за по-добро разбиране на развитието на способността за сътрудничество между хората, както и до изясняването на въпроса: Каква е ролята на половите различия в него.