Техниката на трите пръста действа на принципа на условния рефлекс на Павлов – настройвате се, че в това положение вие може да постигнете това, което искате, така, както го искате. Всеки следващ път, когато го практикувате, сте изначално обречени на успех.

Мисловната техника е един от методите за самостоятелно програмиране за по-щастлив и пълноценен живот на психолога Хосе Силва.

Как се прави?
Съединете палеца с двата пръста до него и леко притиснете. Събраните краища на пръстите предизвикват мозъка да бъде в готовност за силно програмиране.

1. Кажете си наум „Ще преброя от 1 до 3, на 3 ще отворя очи и ще прочета текста (кажете точното му заглавие). Нищо няма да ме разсейва. Ще съм концентрирана и ще запомня всичко". 

2. След това пребройте от 1 до З, отворете очи и прочетете текста.

3. След като прочетете текста, затворете очи, пребройте от 3 до 1 и си кажете на ум “Мога да си припомня текста (кажете точното му заглавие) в който и да е момент.”

Може да използвате тази техника, за да запаметите по-добре някакъв текст и да се представите добре на изпит, да наизустите факти и да блеснете на презентация и т.н.

По същия начин може да се подготвяте (програмирате) и да бъдете по-спокойни, уверени, да останете хладнокръвни, да запазвате контрол над чувствата си, да имате по-добра интуиция, да сте по-убедителни, също и да огладнявате по-рано, да не сте нервни, да ви обичат по-силно.