Често в света, в който живеем и работим, се срещаме с много хора, които са твърде различни. Взаимоотношенията с тях обикновено се ограничават до рутинни жестове на любезност. Този тип хора нямат отношение към нашия характер и интереси.

Добър и предан приятел е най-ценното богатство, което може да имаме. Приятел от такава величина остава с нас независимо през какви мъчнотии преминаваме. Знае най-дълбоките ни страхове и "падения”, но продължава да ни обича и да се интересува от нашия живот. Когато имаме предан приятел, знаем, че на него му пука за нас. Няма да ни изостави и в миговете на триумф и ще празнува победите ни.