Сълзи, разочарование и дълбока психическа болка са изживели много от родителите, изправили се пред проблема "недоносено бебе”. Около 500 000 недоносени деца се раждат всяка година в Европа, съответно един милион родители се оказват неподготвени за това предизвикателство, както емоционално, така и финансово.

Преждевременно родените деца имат множество здравни рискове -

хронични заболявания, неврологично изоставане, увреждане на зрението или слуха и др. Много важно е доброто динамично проследяване, след изписване на бебето от неонатологичното отделение. Първата година е изключително важна. "Сериозни възможности за компенсация имат децата, когато се постави диагноза и се започне в началото”, според доц. д-р Иван Чавдаров, ръководител на Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа "Света София”.

Активна работа с всяко дете, за да развие своя потенциал в първите 3 години,

когато скоростта на развитие на мозъка е изключително висока.

Родителите също имат нужда от психологическа подкрепа. 

Фондация "Нашите недоносени бебета” с обединени усилия като родители, преживели този стрес, подкрепят семействата и съответно недоносените им деца, защото здравословните рискове продължават в дългосрочен план. Например в перинаталния период ог фондацията  препоръчват да се запазва контакта на родителите с детето. Да се осигурят медицински устройства за "кенгуру грижа”, при която бебето може да бъде поставяно върху гърдите на родителите, защото

сърцето на бебето се стабилизира от сърцето на родителя.

Ранните години оказват своето влияние върху здравето на бъдещия възрастен човек. Тази първа връзка е изключително важна през целия живот.

Превенцията на преждевременното раждане започва още по време на бременността,

чрез здравословни грижи за майката. Родителите трябва да съзнават вредата от тютюнопушенето, алкохола, наркотиците и нелекуваните заболявания, за да не се раждат деца с много ниско тегло, които са с ниски шансове за оцеляване.

Другият проблем с преждевременно родените деца е изоставянето им в домове. Бебето като човешко същество има нужда от емоционални връзки, от грижи, от любов и това е най-добре да се случва в семейството. Според информация на Калин Каменов, председател на Държавна агенция за закрила на децата,

през миналата година са изоставени 1955 деца

и от тях 1750 деца са отново в семейства, но 205 деца са без родители под институционална грижа. Целта на агенцията е да се сложи край на настаняването на деца до 3 години в институционални домове, защото това се отразява на поколения напред. Някои от причините са късното откриване на бременността и раждането в малолетна възраст, при ниска култура и незрял родителски капацитет.