Науката намери отговор на един от най-важните въпроси, вълнуващи всеки човек – развитието на човешкия интелект е генетично обусловено по рождение.

Резултатите от изследване на международен екип от учени чрез мета-анализ на данни от близо 80 000 души, асоциират с интелигентност нови 40 гена към досега познатите 12, чието изразяване се осъществява основно в главния мозък и е свързано с развитието на невроните.

Така проучването доказва, че наследствените фактори са отговорни за формирането на човешкия интелект, а не възпитанието и средата, като под интелигентност се разбира способността на човек да се учи, да разбира и да се справя с непознати ситуации.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Nature Genetics".