Повече от предизвикателство е да останете верни на себе си без да се оставите да ви увлича потокът на тълпата. Солидна ли е базата на вашата личност? Каквото и да се случва в живота ви, съзнавате ли кой сте? Запазвате ли идентичността си, лесно ще се върнете в правилния път и след объркване, и след попадане в ситуации без изход.

Много кураж се изисква да вървите неотклонно сред разнородното множество. Ако сте изградили вътрешна сила, това е възможно. Чрез нея ще намирате начините и средствата да се справяте с всяко нещо, което ви се изпречват на пътя.

Снимка:Thinkstock/Getty Images