Функционалната неврохирургия е подходяща при пациенти с паркисонова болест, които не се подобряват от медикаментозно лечение. Обикновено медикаментите имат лечебен ефект в първите 5 години, но постепенно той се изчерпва. Качеството на живот на хората спада до загуба на способността за самостоятелен живот.
Д-р Красимир Минкин, ръководител на Център за хирургия на епилепсията УМБАЛ "Св. Иван Рилски” в София обяснява, че функционалната неврохирургия подобрява състоянието на пациентите и в някои случаи довежда до пълно излекуване. Постига се чрез имплантиране на електроди в дълбоко разположени ядра в мозъка.

Електродите в мозъка се стимулират от генератор на електрически импулси, поставен подкожно.

В света има около 100 000 души, които са били с тежка паркинсонова болест, на които са имплантирани мозъчни стимулатори.

Намирането на хиперактивните ядра в мозъка е виртуозната част от работата на неврохирузите. Поставените електроди на точното място дават

удивителен шанс за помощ на пациентите с паркинсонова болест, на които лекарствата вече не действат.

Надеждите на специалистите, изразени от д-р Кр. Минкин, са да бъде одобрена програма за осъществяване на дълбока мозъчна стимулация в България за закупуване от Здравната каса на 15-20 импланта годишно, за да се оперират нуждаещите се.

Интервенцията се осъществява вече у нас от подготвени специалисти и се покрива напълно по пътека №200, но електродите досега са били осигурявани благодарение на дарителска помощ. 

Ползата от епилептичната хирургия е неоспорима.

Броят на хората, страдащи от хронична епилепсия в България, е около 70000 души. Около ¼ от тях са нечувствителни към лечението с медикаменти. Именно при тях би могло да се обсъди прилагането на неврохирургично функционално лечение, т.е. епилептична хирургия.

"Благодарение на хирургичното лечение е възможно човек с всекидневни пристъпи да бъде напълно освободен от тях. Да се върне към нормален живот. След хирургичното лечение антиепилептични медикаменти и кетогенна диета продължават”, сподели д-р Минкин на ХII Национална среща с медиите от програмата "МОСТ към бъдещето". Въпрос на опит и време е дали да бъде спряно основното лечение. 

От 2006 г. за 7 години у нас са оперирани 105 пациенти с тежка неповлияваща се от медикаменти епилепсия.

Специалистите се надяват на финансиране за консумативи за ЕЕГ- мониториране на поставените в мозъка електродите, защото са скъпи и не се реимбурсират. За един пациент изследването с тези интракраниални електроди е 12000 лв.