Любовта е вечна.

Любовта е зарядът на човешката душа, а благородството е енергията, която ни помага да прощаваме и ни дава шанс до достигнем до естественото състояние на щедрост, което настъпва в нас, когато сме изпълнени с любов.

Любовта съществува в нас и е най-здравата ни връзка с другите хора.

Любовта не е нещо, което можем да направляваме. Когато е истинска, тя ни води към спокойствие.

Всеки от нас трябва да намери смелостта да приеме любовта, когато дойде при него, а тя винаги идва; не ще отмине никого.

Най-великото нещо, което може да се случи на всеки от нас в ежедневието, е да обича и любовта му да бъде споделена.

Любовта се стреми да бъде раздавана безусловно и всеки от нас може да бъде обичан и любящ.

Кристофър Хансард