Вроденото злокачествено заболяване на кръвта - хронична миелоидна левкемия положителна за Филадeлфийска хромозома, води до безконтролно развитие на левкоцитите. Революционният подход в лечението й са лекарства, които блокират ензима тирозинкиназа. Той е, който предизвиква безконтролното размножаване на стволовите клетки. Чрез блокирането му

болестта се превръща от злокачествена в хронична и контролируема. 

Благодарение на новото лечение пациентите могат да се връщат към естествения си ритъм на живот и да продължат да работят. 

Наблюдение върху състоянието се осъществява с изследване на кръвна проба. Използваната апаратурата е с много висока чувствителност.

Може да се установи една ракова клетка сред 100 000 нормални левкоцити.

Това са точни данни за нивото на "остатъчната” болест, които служат за ориентир при избор на по-нататъшното лечение. Първа на Балканския полуостров, тази апаратура се намира в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания в София. 

Хората, които страдат от хронична миелоидна левкемия Ph+, у нас са около 350.

Наред с големия брой левкоцити - мутиралата клетъчна линия, при болните се установява увеличение на далака с оплаквания от тежест в лявото подребрие. Това заболяване се отнася към редките болести, тъй като се среща 1/2000 души. 

Лечението на пациенти с хронична миелоидна левкемия Ph+ е безплатно, осигурено от НЗОК.

Конкретно за това злокачествено кръвно заболяване, рак вече не означава смърт. 

Сега се навлиза в следващия етап за оценка на потенциала на определена група пациенти да живеят без лекарствена терапия - в ремисия без прилагане на лечение. Това би дало шанс на млади пациентки да раждат деца, без да бъдат излагани на въздействието на съответните лекарства по време на бременността. Разбира се, под специализирано лекарско наблюдение и контрол.