Смъртоносното замърсяване на въздуха не е проблем, който се отнася само за страните от третия свят. Както показват новите данни от Европейската агенция за околна среда, това е важен въпрос и за страните от Стария континент.

В 28-те държави-членки на Европейския съюз има почти половин милион преждевременни смъртни случаи през 2015 г. в резултат на излагане на фини прахови частици (2.5), озон и азотен диоксид.

Фините прахови частици са причина за най-голям брой смъртни случаи - почти 400 000 души само в 28-те страни от ЕС, а графиката на Statista показва най-тежко засегнатите държави.

Снимка: Statista

През 2015 г. замърсяването на въздуха само в Германия е довело до над 62 000 случая на преждевременна смърт, дължаща се на излагането на фини прахови частици (2.5). Страната е следвана в антикласацията от Италия с над 60 000 случая.

Не е изненадващо, че Германия заема първото място, предвид че има най-голямото население от която и да е страна от ЕС. 

Снимка: iStock

Но ако изчислим смъртните случаи, свързани със замърсяването на въздуха, като процент от 100 000 души, най-зле е България (0,20% от населението), следвана от северната ни съседка Румъния и Унгария.