Продължение от Партньорите, необходими на всяка жена

Авантюрата с романтичен младеж на същата възраст

е освободена от недостатъците на предишния сценарий. Този тип отношения дават възможност за много по-голяма спонтанност и активно изследване на собствените потребности и преживявания с човек, който е напълно равностоен и равнопоставен. Страстите между връстници могат да са изключително горещи и бързо да прехождат от крайна екзалтация до пълно отчаяние и разочарование. Този сценарий дава пълна възможност на младата дама да поема сама рискове и предизвикателства, като сама носи отговорността за собствените си действия. Опитът в него е изключително ценен за изграждане на много умения, свързани със зрялото партньорство като тези за справяне с конфликтни ситуации, за договаряне и изработване на консенсусни решения. В повечето случаи трудностите на съвместния живот могат да поставят младите партньори пред предизвикателства, с които те не успяват да се справят успешно и това води до раздяла. Ако обаче и двамата са способни да се развиват паралелно и във всеки следващ етап от личностното си израстване намират нови и нови основания да остават заедно и да бъдат щастливи – връзката може да просъществува дълго и дори да прерасне в брачен съюз.


Отношенията с мъж – „голяма клечка”

Към такъв вид партньорство често са склонни момичета, които независимо от атрактивния си външен вид, не са напълно уверени в собствената си стойност. Те имат потребност да се самодоказват и да демонстрират пред останалите предимствата си посредством парадиране със социалната значимост на своя избраник. За разлика от „добрия татко”, партньорът „голяма клечка” /може и „мутра”/ обикновено не е така отговорен и съпричастен към съдбата на съответното момиче. За него тя е по-скоро „поредното завоевание”, с което той парадира пред конкурентите си, поредното лъскаво бижу, което подобно на впечатляващия автомобил и скъпото облекло е част от житейските аксесоари, белег на високия му социален статус. В отношенията с такъв мъж младата дама вкусва от благините на лукса и материалната осигуреност, но много бързо разбира, че няма „безплатен обяд”. Цената на повечето придобивки, до които тя има достъп благодарение статуса си на високопоставена любовница, често е загубата на автономност и изискването винаги да бъде на разположение, без да има право на свои претенции и изисквания. Някои момичета от малки се научават как да откриват слабите места на своите VIP обожатели. Така те се научават успешно да ги манипулират и да задържат за по-дълго време крехкия баланс на размяната „секс срещу статус”.  Не винаги обаче това става безконфликтно и без сериозни компромиси с чувството за собствено достойнство и лично развитие.

Типологията на еротичните отношения

включва още много варианти, които съвременният живот непрекъснато поднася. Нека не забравяме, че в тези сценарии ние сме както актьори, така и сценаристи, и режисьори. Дори и човек да е въвлечен в игра, на която в началото не е знаел правилата, с течение на времето и особено с натрупването на житейски опит, всеки от нас има възможността или да пренапише и предоговори сюжета, или да смени пиесата. В този контекст индивидуалният и двойковият терапевт често могат да окажат неоценима помощ и да подкрепят непрекъснатия стремеж да бъдем самите себе си в отношенията ни със значимите за нас хора.