Инфектиране с хепатит С може да стане много лесно.  Хората, които носят пиарсинг, имат татуировка, ползвали са наркотици, правено им е кръвопреливане, ходят на хемодиализа или са лекувани с кръвни продукти, е добре да знаят дали не са инфектирани с хепатит С. Коварството на това чернодробно заболяване е, че може в продължение на години да не се изявят характерните симптоми – пожълтяване, умора, температура, тежест в дясното подребрие. Когато обаче болестта стане очевидна, медицината малко може да постигне в излекуването й.

Затова Българското дружество по гастроентерология насочва вниманието към ранното установяване на заразеност с хепати С, преди да се изяви болестта, когато може много да се направи, за да се спре развитието на хепатит С  и непоправимите усложнения.

Скринигът предвижда попълване на въпросник, изготвен от дружеството по гастроентерология,

относно рисковите фактори за инфекция с хепатит С, който може да се попълни  при общопрактикуващия лекар. В зависимост от резултатите, рисковите пациенти ще бъдат насочени за

безплатен преглед от гастроентеролог, при който може да се направи и експресния орален тест за отчитане на антитела срещу вируса на хепатит С.

С този скрининг се дава възможност да се извърши тестуване за хепатит С от доболничните гастроентеролози в страната (Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас, Варна.