Стандартното поведение при всякакъв рак е да не се отлага лечението. Ракът на простатата нараства постепенно, което означава, че мъжете, на които е поставена диагнозата имат време да мислят какво да правят по-нататък. Но струва ли си да се чака?

Разбира се, изборът да чакате има своите рискове, защото ракът може да нарасне или да даде разсейки.Това е строго лично решение. Затова разговорът с лекуващия лекар за вашия конкретен случай е много важен.
Когато резултатите от тестовете показват, че ракът на простатата е в ранен стадий или туморното разрастване е с по-малки рискове, т.е не се налага животоспасяващо лечение,

тогава се преценява процента полза / риск от лечението. 

Лечението на простата включва операция, облъчване, хормоно-терапия, което се съобразява и с последствията върху качеството на живот на пациента. Защото след провеждане на лечението, може да се появи затруднение на задръжка на урината и понижаване на способността за ерекция.  

Когато урологът реши да забавите лечението, се вземат предвид общото здравословно състояние и възрастта. Но тогава се налага активно наблюдение, което включва постоянно контролиране на състоянието ви - например, кръвни тестове, дигитално туширане на простатата или биопсия.

Ако резултатите станат по-лоши, лечението е неотложно. 

Причините за рака на простатата са най-различни. Справянето с внезапно появилите се здравословни проблеми е възможно, когато човек има предварителна точна информация. Примерът на много хора с това заболяване показва, че може много да се направи с промяната в начина на живот.