Честотата на раковите заболявания сред децата е нараснала с 13% за последните две десетилетия, сочат резултатите от изследване на "International Agency for Research on Cancer" към Световната здравна организация.

Агенцията свързва увеличението с по-добрите методи за ранна диагностика на заболяванията и външни фактори, като инфекции или замърсители в околната среда.

Изследванията сред около 300 000 случая в 62 страни между 2001-10 г. установяват честота на раковите заболяванията сред децата до 14 г. от 140 случая на 1 млн. годишно, като левкемията е най-разпространеният вид рак (над 30%), следвана от мозъчните тумор (20%) и лимфомите.

Честотата на раковите заболявания сред тийнейджърите (15-19 г.) е 185 случая на 1 млн. годишно, като най-често срещани са лимфомите (23%), следвани от карциномите и меланомите (21%).

Резултатите от изследването на СЗО са публикувани в новия брой на научното списание "Lancet Oncology".