Чувството за вина може да е като неприятно бодване. Начинът, по който казвате на себе си, че постъпките ви не са в съгласие със собствения ви морален кодекс. Усещането за вина може да окуражи преразглеждането на постъпките до степен на опрощение и ново начало. 

Физическите усещания на чувството за вина са: 

-Усещане за болезнено гадене в стомаха.

-Кършене на ръцете.

- Навеждане на главата.

- Избягване на погледа. 

-Пронизваща горчивина.

Въпросите, които трябва да си зададете са:

-Отговорен ли съм за тази ситуация? Защо съм отговорен?

-Кой морален кодекс или система от убеждения съм престъпил/а, за да се чувствам толкова виновен/а?

-Мога ли да променя някое от тези убеждения?

-Мога ли да променя действията си в бъдеще?

-Как мога да поправя грешката си (по начин, който да не донесе повече вреда)?

За да не се удави в нея, човек се нуждае от механизми за отработване на вината. 

Ако се признае пред някого вината, това може да е от голяма полза.

Трябва да я изречете на глас.Това означава, че има възможност за опрощение. Независими дали човек си прощава сам или то идва от свещеник, психотерапевт, приятел,

опрощението е ключът към излекуването на вината. 

Ако сте пропуснали целта, значи сте се престрували, че сте по-незначителни личности, отколкото всъщност сте. Ако сте затъвали в някой тъжен брак или безперспективна работа, значи ви е липсвало себеуважение. Правили сте каквото трябва, но не за когото трябва.

Човекът, когото най-много сте предавали, сте били самите вие.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Невротично виновните хора имат ниско самоуважение и са склонни да се самообвиняват за всичко, което се случва около тях. Необходимо е да се различава онова, което наистина е във ваша власт и да приемате това, което е извън нея.

От книгата на Франсис Уилкс "Нова психология на чувствата”.