Родителите често са съветвани да бъдат постоянно на разположение на децата си и да откликват на всяка тяхна нужда. Но дали това винаги е правилният подход?

От решаващо значение за здравословното развитие на децата е те да могат да създадат сигурни взаимоотношения и привързаност с родителите си. 

Десетилетия наред изследвания идентифицират една ключова съставка за този процес: координацията на мозъка и поведението на родителите и децата по време на техните социални взаимодействия.

Много от съвременните съвети за възпитание препоръчват на родителите да бъдат постоянно „в синхрон“ с децата си. Най-просто казано, това означава, че те трябва да са физически близо и да се съобразяват с тях, както и да предвиждат и незабавно да откликват на всяка тяхна нужда. Полезно ли е това за цялостното развитие на детето?

БИОПОВЕДЕНЧЕСКИ СИНХРОН: КАК СЕ СВЪРЗВАМЕ?

Съветите се основават на теорията за привързаността и на изследвания, които показват, че по-високата родителска чувствителност и способността да осъзнават и разбират не само своите собствени реакции, но и тези на детето, са полезни за развитието му и формирането на сигурна привързаност. 

Снимка: Canva

Въпреки добрите си намерения обаче този съвет пропуска няколко важни детайла. Например, проучванията показват, че през около 50-70% от времето родителите и децата не са „в синхрон“. През това време те могат да извършват отделни дейности, като например да изследват нещо самостоятелно или родителят да работи.

Синхронизацията между родител и дете, известна като биоповеденчески синхрон, включва имитация на жестове, съгласуване на сърдечния ритъм и хормоналната секреция. Дори мозъчната активност може да се синхронизира, когато прекарваме време заедно.

Изследвания показват, че синхронизирането на мозъчната дейност между родител и дете може да е полезно за привързаността, но прекомерният синхрон може да е признак за трудности във връзката.

ПОЛЕЗНИЯТ СИНХРОН С ДЕЦАТА