Бако, даба, либа, воа, ламба, тъмбо, одало, бобо, тота, тара, каинка, колло, тока. Ако някой още се чуди какво е това, което чете -  ами... една малка симпатична част от бебешкият език на Мишо. Веднага превеждам:

Бако – батко
Даба – жаба
Либа – риба
Воа – вода
Ламба – лампа
Тъмбо – тъмно
Одало – одеало
Бобо – бонбон или всичко що е с вкус на... шоколад
Тота – торта
Каинка – калинка
Колло – колело
Тока – топка

На две години и четири месеца всички мъници имат в речниковия си запас между 20 и 100 думи, включително и местоимения, чието значение чудесно разбират. Някои от малчовците изговарят безгрешно думите, но други – не чак толкова. С навършването на втората годинка на детето си обаче, някои родители загубват търпение и започват да се безпокоят, че мъникът им не произнася думите правилно – "изяжда" едни звуци, други променя или заменя, премества сричките, а определни думи изговаря абсолютно неразбираемо.

Какво казват специалистите

Логопедите веднага биха ни успокоили, че тук място за безпокойство няма. Според специалистите, ако детето не е навършило 3 години и проявява някои от гореизброените характеристики при изговаряне на думите, това не бива да бъде повод за притеснение. Важно за отбелязване е, че всяко мъниче се развива по строго индивидуални критерии. Затова и по-късното проговаряне при някои деца в никакъв случай не ги прави по-бавни в развитието им.

Затрудненото произношение е нормално явление в тази възраст

Безполезно и дори вредно е непрекъснато да поправяме детето, независимо от най-добрите ни намерения. То говори така, просто защото на този етап не може да го прави по-добре. Да го имитираме или иронизирайки уж на шега начина му на говорене също би било пагубно. В края на краищата онова, което детето казва или се опитва да ни каже, в тази възраст е много по-важно от начина му на изразяване. Затова и не бива постоянно да му повтаряме и натрапваме как да изговаря правилно думите. Честото прекъсване и забележките постепенно ще му внушат да си мисли, че думите му не представляват интерес за нас. А това определено не само, че няма да му помогне, а дори би забавило психическото му развитие.

Друго, което можем да причиним на детето си, вменявайки му непрекъснато каквито и да било правила, е ниско самочувствие, недоверие в собствените му способности и умения, а оттам и загуба на желанието му да се изразява свободно. Говорът му ще забави развитието си и резултатът ще бъде обратен на желания от нас.

Достатъчно е само едно нещо и то е... общуване 

За да стимулираме речниковото развитие на детето си, е нужно просто да говорим правилно пред него, да го окуражаваме при изговарянето на всяка нова дума. И независимо от начина й на поднасяне, похвалата да бъде тази, която ще вдъхне самоувереност и самочувствие у малчугана. Непринуденият, сърдечният диалог много повече ще помогне на детето да си изгради усет към правилния изговор. Така то с много по-голяма лекота ще усвоява и възприема всичко онова, което му казваме.

Разговорите с малкото човече, игрите, времето и вниманието, което отделяме на най-прекрасното същество в живота ни – ето това е разковничето на успеха.