Мисля, че няма по-подходящо време да си поговорим за четенето от Деня на народните будители. Не само защото в началото бе словото, но и защото запознаването с буквите е изключително важен етап в развитието на децата. Като родител на 6-годишна дъщеря и като прохождащ езиковед положих не малко усилия да я науча да чете. Оказа се по-трудно, отколкото очаквах. Сега, когато вече бележим с нея значителен напредък, реших да ви представя накратко грешките, които съм допускала и да ви дам някои съвети. Дано да ви помогнат :)

Първият етап, през който преминават всички деца, е запознаването с буквите. И още тук се оказва, че повечето родители правим съществена грешка, като караме децата си да ги наизустяват автоматично: а, бъ, въ, гъ и т.н. Този звук „ъ”, с който произнасяме буквите, е „фалшив”. И точно той обърква децата. Защото ще се окаже, че те прекрасно ще знаят буквите, но ще им е трудно да прочетат например сричката „ме”, защото ще са научили, че „м” е „мъ”. Поне при мен се получи така. Как трябва да подходим тогава?

Мисля си, че трябва да започнем ученето от гласните, а те в българския език са само 6 на брой: а, ъ, о, у, е, и. След това започнете да показвате на детето си и съгласните, като му обяснявате, че те могат да се произнасят само с гласна след себе си и че така се срещат и в думите. Давайте му постоянно примери с кратки и прости думички, като например: „мама”, „баба”, „кака”, „пиле”, „куче”, „пате” и т.н. Детето ще свикне със сричките и ще разбере, че те са основният конструктивен елемент на думите.

Много важно упражнение, което при мен поне даде чудесен резултат, е анализирането на думи. Произнасяйте ги заедно с детето си и го карайте да ви казва какви звукове чува в тях: кой е първият, какво се чува по средата, какво се чува накрая? Когато детето започне да разпознава отделните звукове, започнете да се учите да четете по обратен ред: като произнасяте, анализирате и записвате.

Следвайте следния алгоритъм:

1. Произнасяйте заедно думата.

2. Разделете я на срички.

3. Анализирайте всяка сричка поотделно – какви звуци съдържа тя?

4. Когато ги определите, запишете ги на белия лист със съответните букви.

5. Направете всички срички една след друга, докато не напишете цялата дума, която сте си определили.

Моят съвет е да започнете от думи, които не съдържат „я”, „ю”, „й” и „ь”. Когато напреднете повече, давайте и такива примери на детето си. Но трябва и вие все пак да знаете, че „я”, „ю” и „ь” не са гласни, а знаци, с които отбелязваме мекостта на предхождащите ги съгласни. От своя страна „й” е съгласна и именно поради тази причина винаги стои след гласна. Можете да дадете като примери на детето си различните значения на думите „цяр”- „цар”, „гол” - „гьол”, „бал” - „бял”, „марка” - „мярка”, където меките съгласни имат смислоразличителна роля.

Накрая искам да завърша с това, че днешните деца са поставени в неблагоприятната ситуация да имат прекалено много възможности – да ходят на какви ли не уроци и занимания. Това в голяма степен пренарежда техните интереси и те в един момент могат да се загубят. Ние, като родители, трябва да поставим четенето в основата на всичко и да внушим на своите деца, че то е изключително важно за тяхното бъдеще. Но това трябва да стане не с натякване, а с личен пример. Затова четете и вие, заедно с децата си.

Честит празник на всички българи!